speaker-photo

Lucia Ladiva & Tomáš Bužek

Strážcovia BRÁNY❤

Tomáš Bužek:
pred vyše 20 rokmi „objavil“ Bránu – silové miesto na hrebeni pohoria Javorie, ktoré spolu so svojou ženou Luciou Ladivou rozvíja. V minulosti sa veľa venoval prírodnému staviteľstvu – bol jeden z priekopníkov stavania zo slamy a hliny na Slovensku. S pomocou priateľov postavil na Bráne niekoľko slamenohlinených domčekov, ktoré slúžia na ubytovanie i ako komunitné priestory. Svoje poslanie vníma v prepájaní ľudského vedomia s vedomím prírodných bytostí. Toto prepojenie prináša nádherné dary v podobe spolutvorby v súlade so Zemou. Ako kňaz Zeme bol iniciovaný v jaskyni na Kréte, na Bráne nadväzuje na druidské i slovanské korene a prastarú múdrosť Zeme. Fascinuje ho spojenie sily a jemnosti, spoločného tanca a splynutia ohňa a vody. Milovník jednoDuchosti, rád skúma, čo v živote vedie k vysokej vibrácii, v ktorej život plynie hladko. Prácu s ľuďmi vedie smerom k rozpamätávaniu sa na prirodzenosť bytia, poslania tu na Zemi, ktoré si sem každý z nás priniesol a na vstúpenie do pravdivosti, sily a jemnosti. Pri svojej práci okrem iného využíva hudbu, spev, špecifickú energiu rôznych silových miest a prítomnosť Majstrov dévov minerálnej ríše.
Lucia Ladiva Bužeková:
žena medicínskeho kruhu, ktorá žije a tvorí posledných sedem rokov so svojím mužom Tomášom, dvomi deťmi a komunitou blízkych bytostí na Bráne. Bývalá profesionálna divadelníčka (dramaturgia a réžia), ktorá mala vždy blízko k obradom, po zážitku blízkom smrti zasvätila svoj život skúmaniu ľudského vedomia a hľadaniu odpovedí na otázky "Čo znamená byť človekom na planéte Zem? Ako žiť v súlade so svojím poslaním a zároveň so všetkým, čo nás obklopuje, v tejto 3D hustote? Ako mať harmonické vzťahy, vrátane vzťahov so svojím telom, emóciami, mysľou a duchom?" Ladiva vedie očistné a aktivačné ceremónie pre skupiny aj jednotlivcov so zámerom vstúpenia do sily, integrity, pravdivosti a plného potenciálu a bytí v službe. Sprevádza aj prechodovými rituálmi a obradmi Potnej chyže. Pomáha tiež ľuďom v navigácii pri prechode náročnými životnými etapami, pri spracúvaní traumatických zážitkov, strachov, závislostí, nefunkčných vzorcov a programov a najmä pri harmonizácii vzťahov - so sebou, s najbližšími, so svetom. Spolu s Tomášom rozvíjajú a prinášajú témy partnerského ladenia a rovnosti vo vzťahu. V spolupráci s Terezou Ruth a Sabrinou Annou prepája šamanizmus a tantru v intenzívnych retreatoch pre ženy. Inšpiruje sa tradíciami rôznych kultúr (najmä Slovania, Kelti, pôvodní obyvatelia severnej a južnej Ameriky) a prepája ich v silnej a zároveň jemnej energetickej práci. Jej "šamanská cesta" je presiaknutá hudbou a spevom. Pracuje vždy v hlbokom spojení s Matkou Zemou a živlami – najčastejšie na silových miestach Brány. Počas dôležitých sviatkov Kola roka a Mesačného cyklu robí obrady v prírode – sama pre seba, pre komunitu i väčšie kruhy. Vzdeláva sa kontinuálne v pôvodných obradoch, šamanizme, transpersonálnej filozofii, psychológii a psychoterapii, tantre, práci s telom, psychosomatike, princípoch energetických polí, kvantovke a fytoterapii. Vo svojom živote i v službe pre iných, si osvojila holistický prístup inšpirovaný učeniami prírodných národov – venuje sa teda všetkým zložkám ľudskej bytosti: vedomie - duch (oheň), emócie (voda), telo (zem), myseľ (vzduch), sexuálna energia (5- ty element, katalyzátor). Ako svoje poslanie vníma dosiahnutie integrálnej úrovne vedomia a inšpirovanie ostatných na ich individuálnej ceste k súladu, vnútornej spokojnosti a celistvosti, k tvorbe života v harmónii a bytí v službe, v súlade so Zemou a Stvoriteľom.
AHO❤