speaker-photo

Mab Junga a Igor Miháľ

Partnerskí terapeuti❤

Mab a Igor sú manželia, terapeuti pracujúci v mužských a ženských kruhoch. Tvoria kurzy pre páry k znovuobjaveniu blízkosti v partnerskom vzťahu.

"Sme manželia. Spolu tvoríme náš súkromný aj profesný život, tie sa vzájomne prepájajú. Podporujeme ľudí na ceste sebapremeny. Pomáhame ľuďom otvárať svoj vnútorný potenciál a vytvárať zdravý vzťah samých k sebe. Cesta sebalásky, rozvoja svojej jedinečnosti a napĺňanie svojho jedinečného potenciálu, sú podľa nás základy zdravých partnerských vzťahov.

Podľa rôznych terapeutických metód, ktoré sme nazbierali z rôznych seminárov sme si pre náš život, utvorili komunikačný systém – Hĺbkovú pocitovú komunikáciu- Túto metódu učíme ľudí a páry na našich prednáškach a seminároch. Táto komunikácia, prehlbuje dôveru medzi partnermi, pretože vytvára komunikáciu bez manipulácie a pocitu viny.

Dôvera, prepája partnerov na úrovni duší, čím vytvára priestor pre živú sexualitu. Ktorá udržiava a prehlbuje vášeň vo vzťahu aj po rokoch vzťahu."

13:00 - 14:00

Nedeľa 12.12.2021

Chrám lásky medzi práčkou šporákom:)

Ako udržať posvätnosť vzťahu- Chrám lásky aj v domácnosti s deťmi a každodennosťou.

Ukážka 12.12.2020 na Festivale Svetla: Láska

16:45 - 17:15

Nedeľa 12.12.2021

Aramejský Otčenáš Tanec

Pohybová modlitba aramejského Otčenáša: aktivácia posvätnej geometrie v priestore. Mária Magdaléna ju tancovala okolo Krista, keď sa modlil: Ukážka

14:00 - 16:00

Sobota 24. júl (sobota)

OBRAD: Žena je portál a muž je kľúč k nemu❤

Spoločný kruh v ktorom prejdeme interaktívnym zážitkom:
Žena je energetický žiarič rodiny, muž ženu deaktivuje alebo aktivuje. Keď je žena šťastná žiary celý dom, keď je žena vyčerpaná všetci idú energeticky dole. Rovnováha medzi prijímaní a dávaním medzi mužom a ženou, prináša božské zarovnanie a takýto pár, je žiaričom pre celú komunitu. Lieči ďalšie vzťahy v svojom okolí, už len tým že je
UKÁŽKA z decembrového Festivalu Svetla ❤