speaker-photo

Suvereno

S.LOBODA U.MENIE V.EDOMIE E.NERGIA

S.U.V.E.  je životný príbeh, skúsenosti a premena človeka, ktorý sa snaží ísť dobrým príkladom pre mladých ľudí a pozdvihnúť ich prirodzený potenciál. Okrem hudobnej tvorby je to rôzna edukatívna a osvetová činnosť formou besied, prednášok a diskusií, podpora charitatívnych a environmentálnych projektov, cestovateľské aktivity, ale tiež motivačné výchovné koncerty na školách.

14:45 - 16:00

Nedeľa 25. júl (nedeľa)

SUVERENO: Čerešnička RAdosti na záver❤

Spoločná hudobná PARTY❤